SOCIALE INNOVATIE MET DE NADRUK OP SOCIAAL

KR8LAB begeleidt innovatieprocessen rondom maatschappelijke vraagstukken. We bundelen daarbij de krachten van mensen, organisaties en overheden. In de rol van strategisch adviseur, procesontwerper, facilitator of onafhankelijke procesbegeleider helpen we hen met het creëren van oplossingen waar mensen echt op zitten te wachten.

ONZE WERKWIJZE

CO-CREATIE EN PARTICIPATIE

Bij maatschappelijke vraagstukken zijn vaak vele partijen betrokken met elk hun eigen ervaringen. We brengen samen met hen de verschillende perspectieven, belangen en behoeften in beeld. Zo helpen we beleid en praktijk met elkaar te verbinden en creëren we strategieën, diensten en beleid met toegevoegde waarde voor alle belanghebbenden.

Bekijk alle projecten

Voorspellend vermogen GHOR

Kwetsbaar / GGZ in de wijk

Implementatie Wet zorg en dwang

Samen met VNG bevorderen we klantgedreven dienstverlening bij gemeenten

In opdracht van VNG Realisatie traint en coacht KR8LAB gemeenten bij de inrichting van klantgerichte dienstverlening op basis van klantreizen.

LEES VERDER

Blog: Als je buurman in de war is – Project Kwetsbaar in de buurt Amsterdam Zuid Oost

Onze adviseur Maurice Vroman blogt hier over zijn ervaringen in de projecten "Kwetsbaar in de buurt" in de Amsterdamse buurten Stadionbuurt en De Pijp.

LEES VERDER
Verzend via WhatsApp