NIEUWS OVERZICHT

Lees hier onze nieuwsberichten en informatie over onze trainingen en events.

OVERZICHT NIEUWS

KR8LAB en Gemeente Amsterdam aan de slag met GGZ in de Buurt

05 februari 2018 - door KR8LAB in Nieuws
Kwetsbaar / GGZ in de wijk

Stadsdeel Zuid van de gemeente Amsterdam wil samen met inwoners en professionals de leefbaarheid in de buurten bevorderen. Dat vraagt allereerst om meer inzicht in draagkracht en draagvlak van de buurten voor de huisvesting van kwetsbare bewoners. In opdracht van Stadsdeel Zuid van de gemeente Amsterdam begeleidt KR8LAB vanaf maart meerdere projecten GGZ in de buurt om dit samen met inwoners en wijkpartners in kaart te brengen, om op basis daarvan vervolgens samen passende ideeën voor interventies en voorzieningen te gaan ontwikkelen.

Over KR8LAB

KR8LAB brengt partijen rondom maatschappelijke uitdagingen samen en faciliteert processen van co-creatie en participatie. Wij doen dat op basis van de Design Thinking-methode en hanteren technieken die creativiteit en een open gesprek bevorderen. Alle belanghebbenden staan daarbij centraal en doen actief mee. Dat zorgt voor begrip in elkaars perspectieven en belangen, creëert draagvlak en stimuleert een focus op oplossingen.

Blog

Onze adviseur Maurice Vroman blogt hier over zijn ervaringen in het project “Kwetsbaar in de buurt” in de Amsterdamse buurten Stadionbuurt en De Pijp.