Aardgasvrije wijken

Bijna alle gemeenten maken plannen voor aardgasvrije wijken. Sommigen zijn al heel ver. Anderen zijn net begonnen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) ontwikkelde een speciaal programma voor gemeenten. En voor alle partijen waar zij mee samenwerken. KR8LAB onderzocht in opdracht van VNG de ervaringen en behoeften van inwoners in drie proeftuinen “Aardgasvrije wijken”.

OVERZICHT PROJECTEN
Programma Aardgasvrije Wijken

In het interbestuurlijke Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) werken het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) samen om gemeenten en betrokken partijen zo goed mogelijk te ondersteunen in de aardgasvrije opgave.

Samen leren zij op welke wijze de wijkgerichte aanpak kan worden ingericht en opgeschaald. Op basis van praktijkervaring worden knelpunten gesignaleerd, geagendeerd en waar mogelijk opgelost.

Klantreizen: ervaringen en behoeften van inwoners

KR8LAB onderzocht in opdracht van VNG de ervaringen en behoeften van inwoners in drie proeftuinen “Aardgasvrije wijken”.

Het project is nog niet afgerond. Deze tekst is nog in ontwikkeling.

Projectdetails
  • Dienst: Empathisch onderzoek, Personakaart, Klantreis
  • Opdrachtgever: Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
  • Link: Programma Aardgasvrije Wijken