Evaluatie Impulsgelden Cultuur

Makers, culturele organisaties, maatschappelijke organisaties, onderwijs, overheden of bedrijven die een bijdrage willen leveren aan de duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuuraanbod kunnen een aanvraag indienen voor een bijdrage uit de Impulsgelden Cultuur van het Brabants Kenniscentrum Kunst en Cultuur. KR8LAB verzorgde de evaluatie van dit subsidieprogramma. Op basis van Design Thinking reflecteerden stakeholders op ambities en verbetermogelijkheden.

OVERZICHT PROJECTEN
Hedendaagse evaluatie

Het Brabant Kenniscentrum Kunst en Cultuur wilde graag samen met haar stakeholders reflecteren op de ambities en verbetermogelijkheden van het Impulsgeldenprogramma. KR8LAB koos voor een uitgebreide, genuanceerde en hedendaagse evaluatie op basis van Design Thinking.

De evaluatie richtte zich op de gebruikers en stakeholders van het Impulsgeldenprogramma, de processen en de interacties die plaatsvinden in het programma, en het vaststellen van de kritische momenten en kansen in het kader van de Kamers Talentontwikkeling, Beeldcultuur, Omgevingskwaliteit en Coproductie.

Opzet

In vier dagdelen werd de evaluatie uitgevoerd. Een kern onderzoeksgroep bestaande uit gebruikers, medewerkers en stakeholders van het programma, werd bij het eerste en vierde programmaonderdeel uitgebreid met een bredere groep externe stakeholders. Gedurende de sessies werden de Kamers Talentontwikkeling, Beeldcultuur, Omgevingskwaliteit en Coproductie gerepresenteerd door aanvragers binnen deze Kamer, adviseurs van bkkc van deze Kamer en een diverse selectie van de verdere deelnemers aan de evaluatie. Deze samenstelling bleef intact gedurende de gehele evaluatie.

Gedurende de eerste sessie werd per Kamer een zogenaamde personakaart ontwikkeld. Met deze persona’s werd de archetypische aanvrager of gebruiker van het Impulsgeldenprogramma vanuit de verschillende Kamers gekarakteriseerd. Door het concretiseren met onder meer een naam, behoeften en karaktereigenschappen werden de verschillende typen aanvragers in beeld gebracht.
Tijdens de tweede sessie werd de klantreis in kaart gebracht van zowel een algemene aanvrager bij het Impulsgeldenprogramma als van de verschillende persona zoals ontwikkeld tijdens de eerste sessie. Welke fases kent het aanvraagtraject binnen het Impulsgeldenprogramma? Wat is de emotie van de aanvrager gedurende deze fasen? Wat zijn de kritische momenten die zich voordoen? Wat zijn knelpunten? En wat zijn de kansen of ideeën die hieruit voort komen?

Prototypes en aanbevelingen

De gesignaleerde kansen en ideeën werden tijdens de derde sessie gedestilleerd. De meest kansrijke, urgente of inventieve hiervan werden omgezet in prototypes. Een prototype is een concrete weergave van het idee: wat houdt het precies in? Wie profiteert ervan? Hoe kan het worden uitgevoerd?

Tijdens de laatste sessie werden de prototypes voorgelegd aan de uitbreidingsgroep van externe stakeholders. De ideeën werden besproken en de meest waardevolle ideeën werden uitgelicht. De uitkomsten, observaties en aanbevelingen op basis van deze evaluatiesessies zijn weergegeven in een integraal rapport. Mede op basis van het rapport is het Impulsgeldenprogramma inmiddels doorontwikkeld.

Projectdetails
  • Dienst: Beleidsevaluatie en -particpatie, Stakeholder- en waardenanalyse, Contextanalyse, Empathisch onderzoek, Personakaart, Klantreis, Prototyping, Service Blauwdruk
  • Opdrachgever: Brabants Kenniscentrum Kunst en Cultuur (BKKC)
  • Link: Impulsgeldenregeling