Roadshow Wet zorg en dwang

Op 1 januari 2020 trad de Wet zorg en dwang in werking. Voor zorgprofessionals is het van groot belang dat zij op de hoogte zijn van de nieuwe wet. In opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ontwikkelde en organiseerde KR8LAB daarom in co-creatie met brancheorganisaties, clienten- en beroepsverenigingen regionale informatiebijeenkomsten voor zorgprofessionals en beleidsmedewerkers.

OVERZICHT PROJECTEN
Informatiebijeenkomsten Wet zorg en dwang

Op 1 januari 2020 trad de Wet zorg en dwang in werking. Uitgangspunt van deze wet is dat onvrijwillige zorg voor mensen met een verstandelijke beperking of psychogeriatrische problematiek zo veel mogelijk wordt voorkomen. De Wet zorg en dwang regelt wanneer onvrijwillige zorg kan worden verleend, welke besluitvormingsprocedure daaraan vooraf gaat en wanneer evaluatie van onvrijwillige zorgverlening moet plaatsvinden. De besluitvormingsprocedure waarborgt dat zorgvuldig onderzocht wordt of alternatieven mogelijk zijn voor het verlenen van onvrijwillige zorg. Alleen als dat niet het geval is, mag onvrijwillige zorg worden toegepast.

De nieuwe wet leidde tot veel juridische én praktische vragen bij zorgprofessionals en beleidsmedewerkers. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) informeerde hen daarom in een reeks regionale informatiebijeenkomsten.

In co-creatie ontwikkelen van informatiebijeenkomsten

KR8LAB organiseerde twee creatieve sessies waarin we samen met betrokken partijen uit het veld de opzet en inhoud van de regionale informatiebijeenkomsten ontwikkelde. Zo zochten we samen met brancheorganisaties, clienten- en beroepsverenigingen naar antwoorden op vragen als: Wat weten we van de doelgroep? Waar hebben deze zorgprofessionals nu vooral behoefte aan? Wat hebben beleidsmedewerkers nodig om hun organisaties voor te bereiden op de nieuwe wet? En op welke wijze kunnen zij het best worden geïnformeerd en ondersteund? Welke experts zouden daarin een rol willen spelen?

De opbrengst van de twee creatieve sessies is door KR8LAB vertaald in een compleet programma voor een roadshow van informatiebijeenkomsten, met een plenaire opening, een inspirerende spreker en zeven verschillende workshops. Samen met veldpartijen en opdrachtgever VWS zijn de verschillende programmaonderdelen vervolgens uitgewerkt. Daarbij is steeds weer teruggegrepen op de eerder vastgestelde behoeften van de zorgprofessionals en beleidsmedewerkers. Zo helpen we beleid en praktijk met elkaar te verbinden.

KR8LAB begeleidde en coördineerde de uitvoering van de informatiebijeenkomsten op de verschillende locaties.

Roadshow met informatiebijeenkomsten groot succes

De in totaal 1600 beschikbare kaarten voor de eerste reeks van acht informatiebijeenkomsten was binnen enkele weken volledig volgeboekt. Gezien het grote succes organiseerde KR8LAB daarom een tweede reeks van zes informatiebijeenkomsten.

Projectdetails
  • Dienst: Programmeren, organiseren en begeleiden van co-creatie bijeenkomsten. Netwerk-, waarden- en contextanalyse, Persona, Problem Mapping
  • Opdrachtgever: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport