Strategie Internationale Schakelklas

De Internationale Schakelklas (ISK) bereidt jongeren die de Nederlandse taal onvoldoende machtig zijn voor op het reguliere onderwijs. De laatste tijd is het aantal leerlingen van de ISK Breda sterk gegroeid en dat zorgt voor een nieuwe dynamiek binnen de organisatie. Om de medewerkers te helpen de nieuwe uitdagingen aan te gaan verzorgden wij twee werkateliers. Alle betrokkenen werden hierin gestimuleerd om aan de hand van design thinking methodes samen gericht naar oplossingen toe te werken.

OVERZICHT PROJECTEN
De Internationale Schakelklas

De ISK Breda, onderdeel van het ROC West-Brabant, bereidt jongeren die de Nederlandse taal onvoldoende machtig zijn voor op het reguliere onderwijs. In een periode van anderhalf tot twee jaar krijgen deze leerlingen een speciaal traject dat hen in staat stelt deel te nemen aan het voortgezet- of beroepsonderwijs.

Meer handelingsruimte en direct toepasbare oplossingen

De laatste tijd is het aantal leerlingen van de ISK sterk gegroeid en dat zorgt voor een nieuwe dynamiek binnen de organisatie. Om de medewerkers te helpen de nieuwe uitdagingen aan te gaan verzorgde KR8LAB twee werkateliers. Naast dat veel medewerkers elkaar hierdoor beter leerde kennen, werden zij door de Design Thinking-workshops gestimuleerd om samen oplossingen voor de zelf gekozen vraagstukken te creëren. Dit leverde verrassend veel handelingsruimte op en leidde bovendien tot vele nieuwe ideeën die direct door hen zelf konden worden toegepast in de praktijk.

Projectdetails:
  • Dienst: Stakeholder- en waardenanalyse, Contextanalyse, Empathisch onderzoek, Personakaart, Prototyping
  • Opdrachtgever: ROC West-Brabant