Klantreizen gemeenten

Steeds meer gemeenten willen in de uitvoering van hun diensten rekening houden met de behoeften van inwoners, ondernemers en organisaties. Het maken van klantreizen geeft hen inzicht in hoe de dienstverlening vanuit het perspectief van hun “klanten” het best kan worden ingericht. KR8LAB ondersteunt in opdracht van VNG Realisatie gemeenten bij het toepassen van de Klantreis-methode.

OVERZICHT PROJECTEN
Training en coaching klantreizen gemeenten

Steeds meer gemeenten willen in de uitvoering van hun diensten rekening houden met de behoeften van hun inwoners, ondernemers en organisaties. Het maken van klantreizen geeft hen inzicht in hoe de dienstverlening vanuit het perspectief van hun “klanten” het best kan worden ingericht. Zo wordt de dienstverlening van gemeenten steeds meer klantgedreven en worden de systeemwereld van de gemeentelijke organisatie en de leefwereld van de klant met elkaar verbonden.

Klantreizen gemeenten

Klantreizen zijn een instrument uit de Design Thinking-methode. Met dit instrument kun je het (in- en/of externe) dienstverleningsproces vanuit de klant ervaren, in kaart brengen en verbeteren. De ‘reis’ die de klant maakt om van een dienst gebruik te (gaan) maken is leidend. Zijn ervaringen en emoties gedurende die reis leggen knel- en pijnpunten in de dienstverlening bloot. Door met alle betrokkenen samen te werken aan het maken van klantreizen maak je optimaal gebruik van ieders ervaring en expertise.

KR8LAB ondersteunt in opdracht van VNG Realisatie gemeenten bij het leren toepassen van deze methodiek.

Projectdetails