Klantreizen gemeenten

Steeds meer gemeenten willen in de inrichting en uitvoering van hun dienstverlening rekening houden met de behoeften van inwoners, ondernemers en organisaties. Klantreizen geven gemeenten inzicht in hoe de dienstverlening vanuit het perspectief van hun “klanten” het best kan worden ingericht. KR8LAB ondersteunt hen bij het toepassen van de Klantreis-methode.

OVERZICHT PROJECTEN
Klantgedreven dienstverlening door gemeenten

Steeds meer gemeenten willen in de inrichting en uitvoering van hun dienstverlening rekening houden met de behoeften van inwoners, ondernemers en organisaties. Het maken van klantreizen geeft hen inzicht in hoe de dienstverlening vanuit het perspectief van hun “klanten” het best kan worden ingericht. Zo wordt de dienstverlening van gemeenten steeds meer klantgedreven en worden de systeemwereld van de gemeentelijke organisatie en de leefwereld van de klant met elkaar verbonden.

Wat is een klantreis?

Klantreizen zijn een instrument uit de Design Thinking-methode. Met een klantreis kun je het (in- en/of externe) dienstverleningsproces vanuit de klant ervaren, in kaart brengen en verbeteren. De ‘reis’ die de klant maakt om van een dienst gebruik te (gaan) maken is leidend. Zijn ervaringen en beleving gedurende die reis leggen knel- en pijnpunten in de dienstverlening bloot.

Gewenste klantreis in co-creatie ontwikkelen

Bij maatschappelijke vraagstukken zijn vaak vele partijen betrokken met elk hun eigen ervaringen. In onze Design Thinking aanpak staan mensen, hun onderlinge relaties, beleving en behoeften daarom centraal. Zo helpen we beleid en praktijk met elkaar te verbinden en creëren we strategieën, diensten en beleid met toegevoegde waarde voor alle belanghebbenden. Een gewenste klantreis ontwikkelen we daarom samen met de betrokken professionals én hun klanten. Door met alle betrokkenen samen te werken aan het maken van klantreizen maak je optimaal gebruik van ieders ervaring en expertise.

Interesse in onze workshops en trainingen?

We denken graag mee over een aanbod op maat, neem gerust vrijblijvend contact op!

Projectdetails
  • Dienst: Klantreis, Service Blauwdruk
  • Opdrachtgever: Gemeenten Heusden, Uithoorn, Breda, Venlo, IGOM, Den Haag, Schouwen-Duivenland, Drechtsteden, Waalwijk, DUO+, A+O fonds Gemeenten, Werken voor Zeeland, het Samenwerkingsverband Flevoland, VNG Realisatie, Werken voor Zeeland, P&O Netwerk Regio Nijmegen, Gemeente Zierikzee, Gemeente Arnhem
  • Link: Klantreizen VNG Realisatie