Invloed op De Kunst van Brabant

De Kunst van Brabant is de vereniging van kunst en cultuur in Brabant. De leden oefenen onder het mom van “Samen kun je meer dan alleen” invloed uit op het kunst- en cultuurbeleid in Noord-Brabant, van zowel provincie als gemeenten. In een door KR8LAB verzorgde Persona-workshop hebben zij elkaar beter leren kennen: wie zijn wij en wat kunnen we voor en mèt elkaar betekenen?

OVERZICHT PROJECTEN
Wie zijn wij en wat kunnen wij voor elkaar betekenen?

De Kunst van Brabant is de vereniging van kunst en cultuur in Brabant. Ongeveer 70 leden proberen onder het mom van “Samen kun je meer dan alleen” invloed uit te oefenen op het kunst- en cultuurbeleid in Noord-Brabant, van zowel provincie als gemeenten. Hoe breder het draagvlak onder culturele professionals en instellingen, hoe krachtiger de vereniging naar buiten kan optreden.

Een goed gesprek met Design Thinking

KR8LAB verzorgde een presentatie over Design Thinking aan de leden van De Kunst van Brabant. Aansluitend volgde een workshop met als uitgangspunt: “wie ben ik als verenigingslid en wat kan ik voor en met de andere leden en de vereniging betekenen?”. Deze vraag werd beantwoord door het creëren van zogenaamde “persona”, een instrument om inzicht te krijgen in elkaars achtergrond, visie, beweegredenen en behoeften. Aan de hand van deze gesprekken ontstonden gezamenlijke ideeën over de doelen en samenwerking in de vereniging.

Projectdetails
  • Dienst: Stakeholder- en waardenanalyse, Personakaart
  • Opdrachtgever: Vereniging De Kunst van Brabant