Kwetsbaar / GGZ in de wijk

Stadsdeel Zuid van de gemeente Amsterdam wilde samen met inwoners en professionals de leefbaarheid in de buurten bevorderen. Dat vroeg allereerst om meer inzicht in draagkracht en draagvlak van de buurten voor de huisvesting van kwetsbare bewoners. KR8LAB begeleidde enkele projecten Kwetsbaar/ GGZ in de wijk om dit samen met inwoners en wijkpartners in kaart te brengen. Op basis daarvan zijn vervolgens samen passende ideeën voor interventies en voorzieningen ontwikkeld.

OVERZICHT PROJECTEN
Veel verschillende mensen

In de buurten Stadionbuurt en De Pijp van de gemeente Amsterdam (Stadsdeel Zuid) wonen veel verschillende mensen samen. Kwetsbare mensen horen daar natuurlijk ook bij. Gelukkig gaat het samen leven over het algemeen goed maar er zijn zeker ook uitdagingen. Bijvoorbeeld omdat het soms lastig is elkaar goed te begrijpen. Of omdat mensen soms extra aandacht en zorg nodig hebben. Sommige mensen ervaren overlast in de buurt. Anderen voelen zich juist erg eenzaam. Goede ondersteuning, voor iedereen, is daarom erg belangrijk.

Leefbaarheid bevorderen

Stadsdeel Zuid wil samen met inwoners en professionals de leefbaarheid in de buurten bevorderen. Dat vraagt allereerst om meer inzicht in draagkracht en draagvlak van de buurten voor de huisvesting van kwetsbare bewoners. KR8LAB begeleidde enkele projecten “Kwetsbaar/ GGZ in de wijk” om dit samen met inwoners en wijkpartners in kaart te brengen. Wat zijn hun ervaringen in de buurt? Welke uitdagingen zien zij zelf als het gaat om de huisvesting van en het samenleven met psychisch kwetsbare mensen? Welke ondersteuning is volgens hen nodig?

Samen met bewoners

Samen met inwoners en wijkpartners onderzochten we welke ondersteuning nodig is voor een prettige buurt voor iedereen. KR8LAB begeleidde deze bijeenkomsten. Hierbij hielden we de samenwerking in het oog, ondersteunde de gesprekken en bevorderden creativiteit. In een van zijn blogs vertelt adviseur Maurice Vroman over zijn ervaringen in de projecten “Kwetsbaar in de buurt”.

Projectdetails
  • Dienst: Stakeholder- en waardenanalyse, Contextanalyse, Empathisch onderzoek, Personakaart, Klantreis, Prototyping, Service Blauwdruk
  • Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Zuid