Maatschappelijke bibliotheken

Bibliotheken transformeren naar brede maatschappelijke bibliotheken waar de persoonlijke ontwikkeling en de ontwikkeling van de samenleving centraal staan. Dat vraagt om andere, nieuwe competenties van medewerkers. Zij moeten kunnen informeren, maar vooral ook kunnen verbinden, om ontmoeting en debat mogelijk te maken. KR8LAB begeleidde verschillende bibliotheekorganisaties bij deze uitdagingen.

OVERZICHT PROJECTEN
Maatschappelijke bibliotheken

“Nieuw bibliotheekwerk verlegt de focus van collecties, diensten en functies naar communities en communicatie. De bibliothecaris die wil weten wat er in zijn werkgebied gebeurt, moet naar de gesprekken gaan die daar plaatsvinden. Dat kan in het bibliotheekgebouw zijn, maar ook op straat, in cafés, in buurthuizen, in klaslokalen en in de laboratoria van bedrijven en wetenschappelijke instellingen. De bibliothecaris van de toekomst faciliteert conversatie, dialoog en uitwisseling, opdat nieuwe kennis kan ontstaan. Hij verrijkt, ondersteunt, archiveert en verspreidt het gesprek van burgers en hun gemeenschap, of dat nu gaat over liefde, politiek, opvoeding of henzelf.” (bron: Bibliotheekblad)

“Bad libraries build collections, good libraries build services, great libraries build communities”

Als je als bibliotheek een maatschappelijke bibliotheek wilt zijn, dan heb je daar partners bij nodig. Co-creëren is dé manier om samen met die partners tot kenniscreatie te komen.

KR8LAB organiseerde in opdracht van de Koninklijke Bibliotheek en Cubiss en bibliotheek De tweede verdieping een reeks masterclasses voor bibliotheekmedewerkers. Elke masterclass bestond uit twee delen. Op dag 1 lag de focus op het in beeld brengen van een community en vervolgens op het inleven in de verschillende perspectieven binnen die community. Op dag 2 stond het ontwikkelen in co-creatie centraal.

De masterclasses hadden een pragmatische insteek en gaven inzicht in de uitgangspunten en technieken van co-creatie op basis van Design Thinking. De deelnemers gingen naar huis met een rijk gevulde ‘toolbox’ die in de eigen werkpraktijk kan worden ingezet.

Voor bibliotheek De tweede verdieping verzorgde KR8LAB aanvullend een aantal coachingssessies om het co-creeren in de praktijk verder te ontwikkelen.

Voor Cubiss ontwikkelde en verzorgde KR8LAB het onderdeel Co-creatie met Design Thinking van de opleiding Community Librarian.

Projectdetails
  • Dienst: Stakeholder- en waardenanalyse, Contextanalyse, Empathisch onderzoek, Personakaart, Klantreis, Prototyping, Service Blauwdruk
  • Opdrachtgevers: Koninklijke Bibiliotheek, Cubiss, Bibliotheek De tweede verdieping