Meester In Je Werk Gemeenten

Het A+O fonds Gemeenten organiseert ieder jaar de Meester in je Werk-week. Dè landelijke actieweek bij gemeenten met aandacht voor loopbaan, persoonlijke ontwikkeling, vakmanschap en mobiliteit. Veel gemeenten doen enthousiast mee aan de Meester in je Werk-week en organiseren tal van activiteiten voor medewerkers. In opdracht van het fonds reizen wij sinds 2015 elk jaar het hele land door met onze workshops over Design Thinking, participatie en co-creatie.

OVERZICHT PROJECTEN
Meester in je Werk: Investeren in medewerkers

De vele uitdagingen en ontwikkelingen waar gemeenten zich mee geconfronteerd zien, doen een groot beroep op het vakmanschap, de ontwikkeling en de creativiteit van medewerkers. Het A+O fonds Gemeenten wil dat alle gemeenten in Nederland stilstaan bij het belang van het investeren in hun medewerkers. En dat alle medewerkers van gemeenten de gelegenheid krijgen aan hun persoonlijke ontwikkeling, vakmanschap en loopbaan te werken. Het A+O fonds ondersteunt tijdens de Meester in je Werk-week gemeenten om deze onderwerpen op de agenda te zetten. Zij doen dit door het aanbieden van verschillende workshops, lezingen, trainingen en andere activiteiten. Veel gemeenten doen enthousiast mee aan de Meester in je Werk-week en organiseren tal van activiteiten voor medewerkers.

Design Thinking voor de overheid

De rol van de overheid is fundamenteel aan het veranderen. Maatschappelijke vraagstukken worden steeds complexer en kunnen niet meer alleen door de overheid worden opgelost. Samenwerking tussen overheid, ondernemers, onderwijs, inwoners en andere partijen is daarom een must. Dat vraagt om andere vaardigheden en om een andere manier van werken en denken. In opdracht van het fonds reizen wij sinds 2015 elk jaar het hele land door met onze workshops waarin wij ambtenaren introduceren in de wereld van Design Thinking.

Design Thinking is een interactieve aanpak om problemen op frisse manieren te formuleren en originele, creatieve oplossingen te bedenken waarbij belanghebbenden niet alleen centraal staan, maar ook zelf meedoen! Door Design Thinking worden nieuwe samenwerkingsvormen, benaderingen en perspectieven gecreëerd. Mensen, hun onderlinge relaties, beleving en behoeften staan hierbij centraal.

Editie 2018: Twee verschillende workshops van KR8LAB

Ook in 2018 draagt KR8LAB bij aan het programma van de Meester in je Werk week. We zijn te vinden in Zuid- en Midden Limburg, Noord-Limburg, Waalwijk, Drechtsteden, Werken voor Zeeland, DUO+ en het Samenwerkingsverband Flevoland.

In de workshop “In gesprek met de Stad” nemen we de thema’s participatie en co-creatie onder de loep. Wie praten er mee als je samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties beleid wil ontwikkelen? Hoe bereik je groepen belanghebbenden en hoe manage je de verwachtingen? Hoe ga je om met tegengestelde belangen? Wat kun je doen om co-creatie te bevorderen en hoe voorkom je interactiemoeheid?

We wisselen ervaringen uit, geven tips en je maakt kennis met de kansen en mogelijkheden van Design Thinking. Dit is een methode die diensten of beleid vanuit het perspectief van de belanghebbenden (opnieuw) vormgeeft, rekening houdend met de wensen, condities en context binnen het vraagstuk. Dat gebeurt niet door in te schatten wat deze belanghebbenden zouden willen, maar door samen met hen effectieve en efficiënte dienstverlening of beleid te co-creëren.

Loop jij aan tegen stroperige dienstverlening? Ontwikkelen je nieuwe diensten en wil je de samenwerking met collega’s, inwoners en maatschappelijke partners verder verbeteren? Dan is de kennismakingsworkshop “Klantreizen en klantgerichte dienstverlening” echt iets voor jou!

Na een korte theoretische toelichting gaan we aan de slag met het maken van een klantreis. Klantreizen (of Customer Journey Maps) zijn een instrument uit de Design Thinking-methode. Met dit instrument kun je het (in- en/of externe) dienstverleningsproces vanuit de klant ervaren, in kaart brengen en verbeteren. De ‘reis’ die de klant maakt om van een dienst gebruik (te gaan) maken is leidend. Zijn ervaringen en emoties gedurende die reis leggen knel- en pijnpunten in de dienstverlening bloot. Door met alle betrokkenen samen te werken aan het maken van klantreizen maak je optimaal gebruik van ieders ervaring en expertise.

Meer informatie?

De workshops waren in 45 minuten uitverkocht. Meer informatie over de actieweek vind je hier: https://www.aeno.nl/mijww18

Projectdetails
  • Dienst: Stakeholder- en waardenanalyse, Contextanalyse, Empathisch onderzoek, Personakaart, Klantreis, Prototyping
  • Opdrachtgever: A+O fonds Gemeenten
  • Link: Meester in je Werk week
Verzend via WhatsApp