Participatie Omgevingsplan

KR8LAB ontwikkelde en begeleidde het (on- en offline) participatietraject Omgevingsplan Breda Zuidwest; een experiment als voorbereiding op de nieuwe Omgevingswet. Onder begeleiding van KR8LAB zijn gebruikers van het stadsdeel Breda Zuidwest met elkaar in gesprek gegaan. Bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en de gemeente hebben elk vanuit hun eigen perspectief inbreng geleverd aan het Omgevingsplan. Gezamenlijk hebben zij thema’s en inhoud voor de toekomst van de woon- en leefomgeving bepaald.

OVERZICHT PROJECTEN
Samen de leefomgeving in beeld brengen

Samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties én de gemeente, de toekomst van de woon- en leefomgeving in beeld brengen. Dat was het doel van het experiment van de gemeente Breda. De gemeente gaf KR8LAB de opdracht om zowel een offline als online participatietraject te ontwerpen en begeleiden dat de bouwstenen voor een Omgevingsplan voor het stadsdeel Zuidwest zou opleveren.

Vier inspirerende werkateliers

Op zoek naar een aanpak die uitnodigt en stimuleert tot meedoen organiseerde KR8LAB vier werkateliers met elk een drietal verschillende workshops. Steeds werd aangesloten bij de energie en behoeften van de deelnemers om zo de inspiratie zo veel mogelijk te bevorderen. Zo werden gesprekken afgewisseld met meer creatieve of onderzoekende workshops. De workshops werden vormgegeven op basis van de uitgangspunten en tools van Design Thinking. Met de focus op het einddoel ontstonden gezamenlijke ideeën over de bouwstenen voor het Omgevingsplan.

Ook online participatie

Om ook een bredere groep dan aanwezig in de werkateliers te betrekken, werd tegelijkertijd ingezet op de realisatie van een online participatietool. Samen met partner GDM én de deelnemers aan de werkateliers werd een website ontwikkeld voor de overige gebruikers van het stadsdeel. Met de input van de deelnemers sloot het ontwerp en functionaliteit van de website zo veel mogelijk aan bij de inzichten van de deelnemers. Zo werd een mogelijkheid gecreëerd tot het plaatsen en reageren op stellingen. Op basis van alle stellingen en de reacties hierop zijn aanvullende bouwstenen voor het Omgevingsplan verzameld.

Omgevingsplan gereed

Inmiddels ligt er op basis van het on- en oflline participatietraject een ontwerp-omgevingsplan voor het stadsdeel met een stevige verankering in alle geledingen. Het gehele traject is mooi in beeld gebracht met een korte film (4:43 min.).

Projectdetails
  • Dienst: On- en offline participatie, Stakeholder- en waardenanalyse, Contextanalyse, Empathisch onderzoek, Personakaart, Servicesafari
  • Opdrachtgever: Gemeente Breda
  • Link: Projectfilm (4:43 min.)