Participatie omgevingswet

Participatie. Een concept dat het publieke landschap van de laatste jaren mede bepaalt. In basis een vorm van democratie die heel veel kansen biedt voor zowel burgers als overheden. Die samenwerking stimuleert en energie genereert. Maar die energie komt niet vanzelf. KR8LAB organiseerde in opdracht van de Gemeente Breda een workshop over de kansen, mogelijkheden en beperkingen van participatie in de nieuwe mgevingswet.

OVERZICHT PROJECTEN
Niet praten over maar praten met de omgeving

De nieuwe Omgevingswet stelt de gebruikers centraal. Er komt meer ruimte om te participeren, ondernemen en procedures worden korter. Participatie is maatwerk en genereert energie. Maar hoe houd je die vast en voorkom je interactiemoeheid? Hoe manage je de verwachtingen? Hoe zorg je voor herkenning van de inbreng in het resultaat? Wie praat er mee over de impact van de stad? We stellen 10 verschillende vragen en krijgen steeds hetzelfde antwoord. Bereiken we de belanghebbenden echt? Is participatie altijd democratisch of gaat het om de verschillende perspectieven? Hoe ga je om met tegengestelde belangen?

Workshops

KR8LAB ging in twee workshops met 50 ambtenaren van de Gemeente Breda op zoek naar antwoorden op deze vragen. Het participatietraject dat wij verzorgden rondom het Omgevingsplan Breda Zuidwest vormde daarbij het uitgangspunt. Nieuwe inzichten en antwoorden waren het resultaat.

Projectdetails
  • Dienst: Stakeholder- waardenanalyse, Contextanalyse, Empathisch onderzoek
  • Opdrachtgever: Gemeente Breda