Positieve gezondheid van jongeren

GGD West Brabant wil een extra impuls geven aan de gezondheid van jongeren. De beste kans van slagen heeft een aanpak mét en dóór jongeren zelf. De GGD wilde daarom samen met jongeren (en stakeholders rondom deze jongeren), een gezonde leefstijl en gezonde leefomgeving ontwerpen. Zij vroeg KR8LAB haar te coachen en adviseren bij het hanteren van een ontwerpbenadering op basis van Design Thinking. KR8LAB ontwikkelde samen met de GGD een aanpak, werkateliers en tools specifiek voor deze uitdaging.

OVERZICHT PROJECTEN
Positieve gezondheid van jongeren bevorderen met een ontwerpbenadering

GGD West Brabant wil een extra impuls geven aan de gezondheid van jongeren. De beste kans van slagen heeft een aanpak mét en dóór jongeren zelf. De GGD wilde daarom samen met jongeren een gezonde leefstijl en gezonde leefomgeving ontwerpen. Ook stakeholders zoals bijvoorbeeld onderwijs, sportverenigingen, winkeliers en ouders worden daarbij betrokken. De GGD vroeg KR8LAB haar te coachen en adviseren bij het hanteren van een ontwerpbenadering op basis van Design Thinking.

Gezondheid: omgaan met uitdagingen

Gezondheid is een moeilijk definieerbaar begrip. Bijna niemand is volledig gezond als gezondheid gedefinieerd wordt als de afwezigheid van alle lichamelijke, psychische en sociale ongemakken. Het gaat juist om de manier waarop mensen, en dus ook jongeren, kunnen omgaan met de uitdagingen die het leven met zich meebrengt. In dit project maken we daarom gebruik van de uitgangspunten van positieve gezondheid. In dit concept dat werd geïntroduceerd in 2012 door Machteld Huber, wordt de kracht van mensen benadrukt en ligt veel minder de focus op het afwezig zijn van ziekte. Gezondheid wordt hiermee in termen van veerkracht, functioneren en participatie gezien in plaats van alleen in somatische of psychische zin.

Het concept maakt onderscheid in 6 dimensies van gezondheid, namelijk lichaamsfuncties, mentale functies- en beleving, de spiritueel/existentiële dimensie, kwaliteit van leven, sociaal maatschappelijke participatie en dagelijks functioneren. De essentie is om mensen in hun kracht te houden of te krijgen en eigenaar te laten zijn van hun proces. Dit geldt zowel voor zieken als gezonden. Ook is er aandacht voor sociale en fysieke factoren die bevorderen dat iemand het vermogen heeft die kracht te ontwikkelen.

Aanpak en tools

KR8LAB ontwikkelde samen met de GGD een aanpak, werkateliers en tools op basis waarvan samen met jongeren en stakeholders een gezonde leefstijl en gezonde leefomgeving kan worden ontworpen op basis van de dimensies van positieve gezondheid.

Projectdetails
  • Dienst: Stakeholder- en waardenanalyse, Contextanalyse, Empathisch onderzoek, Personakaart, Klantreis, Prototyping, Service Blauwdruk
  • Opdrachtgever: GGD West-Brabant