Roadshows Omgevingswet

De nieuwe Omgevingswet stelt de gebruikers centraal. Er komt meer ruimte om te participeren, ondernemen en procedures worden korter. Ter voorbereiding op de wet organiseerde het landelijk programma “Aan de slag met de Omgevingswet” enkele roadshows. KR8LAB verzorgde op een aantal van deze roadshows inspirerende workshops Participatie en Co-creatie.

OVERZICHT PROJECTEN
De omgevingswet

De nieuwe Omgevingswet bundelt de wetgeving en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Daarmee vormt de wet de basis voor het integraal beheer van de ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving. Het stelsel van de Omgevingswet stelt de gebruikers centraal. Er is meer ruimte om te participeren, ondernemen en procedures zijn korter.

Participatie beleid- en besluitvorming

De Omgevingswet streeft naar vroegtijdige participatie van de omgeving bij de voorbereiding van beleids- en besluitvorming. Met participatie bedoelt de wetgever “deelname van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties aan het beleid- en besluitvormingsproces”. Dit is nodig om informatie, kennis, belangen en standpunten te delen.

Het gebruiken van de meedenkkracht en alternatieven, varianten en idee├źn uit de maatschappij in het beleid- en besluitvormingsproces moet leiden tot een kwalitatief beter besluit, meer draagvlak en een korte doorlooptijd.

Inspiratie voor participatie

De Omgevingswet regelt zo min mogelijk over de wijze waarop participatie moet worden ingericht. Bedrijven en overheden krijgen veel vrijheid om invulling te geven aan participatie. Zo kan gebiedsgericht en per geval specifiek worden gekeken naar het meest passende proces van besluitvorming.

Veel gemeenten en provincies experimenteren momenteel met het opstellen van omgevingsplannen en omgevingsvisies. Ter voorbereiding op de wet organiseerde het landelijk programma “Aan de slag met de Omgevingswet” enkele roadshows. Op uitnodiging van het programma verzorgde KR8LAB op een aantal van deze roadshows inspirerende workshops Participatie en Co-creatie op basis van de Design Thinking-uitgangspunten.
We hebben daar gepresenteerd hoe we in de Gemeente Breda met interactieve sessies verschillende stakeholders bijeen hebben gebracht en samen hebben gebouwd aan een omgevingsplan voor het stadsdeel Zuidwest.

Projectdetails
  • Dienst: Stakeholder- en Contextanalyse, Empathisch onderzoek
  • Opdrachtgever: Programma Aan de slag met de Omgevingswet