Samenwerken met de overheid

Overheden, onderwijs, ondernemers en de samenleving werken steeds meer samen aan maatschappelijke opgaven. Met goede en minder goede resultaten en regelmatig met de vraag: hoe kunnen we deze samenwerking effectiever maken? De Provincie Noord Brabant gaf KR8LAB de opdracht om op basis van deze vraag een reeks werkateliers te organiseren voor, maar vooral ook met haar stakeholders: “Samen werken aan samenwerken”.

OVERZICHT PROJECTEN
Samen werken aan samenwerken

Grote maatschappelijke opgaven kunnen niet meer vanuit één domein of door één partij worden opgepakt. Het krachtenveld verschuift. Effectief zijn, resultaten boeken, kan in deze context alleen in samenwerking met anderen. Maar écht samenwerken en kunnen verbinden, maatschappelijke opgaven centraal stellen en eigen belangen en ‘oude reflexen’ kunnen loslaten, nieuwe patronen laten ontstaan in de samenwerking dat vraagt om een diepte­investering. Samen ontdekken, samen doen, samen fouten maken en samen daarvan leren.

4-daags design thinkingtraject

KR8LAB organiseerde een 4-daags design thinkingtraject om samen met deelnemers vanuit overheden en onderwijs, met studenten, met ondernemers en met zelfstandige professionals ‘effectief samenwerken’ te ontdekken, te doen, fouten te maken en hiervan te leren.

Naast dat gedurende het traject specifieke Design Thinking-tools zoals waarden-/netwerkkaarten en persona werden ingezet, is tevens gebruik gemaakt van Lego Serious Play. Bovendien werd ook een inspiratiedag georganiseerd met als thema “social design for wicked problems”. De deelnemers bezochten de grootste Kunst-Broedplaats van de wereld, de NDSM werf in Amsterdam. In de middag werd er inspiratie opgedaan op het Columbusplein in Amsterdam (Micronation) in een ontmoeting met de Social Designers van dit gebied.

Direct resultaat

Op basis van het traject zijn inzichten, ervaringen en aanbevelingen opgedaan om de samenwerking met en tussen de stakeholders van de provincie te bevorderen. Door de praktische invulling van het traject zijn direct nieuwe verbindingen en netwerken gecreëerd tussen de deelnemers.

Projectdetails
  • Dienst: Stakeholder- en waardenanalyse, Contextanalyse, Empathisch onderzoek, Personakaart, Klantreis, Prototyping, Service Blauwdruk
  • Opdrachtgever: Provincie Noord Brabant