Volgen, spiegelen en leren in het sociaal domein

Betere hulp voor (kwetsbare) mensen: daaraan werken Rijk en gemeenten samen met professionals in het Programma Sociaal Domein. Niet vanachter een bureau, maar vanuit de lokale praktijk. KR8LAB ondersteunde vertegenwoordigers van verschillende ministeries, VNG, gemeenten en kennispartijen in de doorontwikkeling van het traject “Volgen, spiegelen en leren in het sociaal domein”.

OVERZICHT PROJECTEN
Programma sociaal domein

Betere hulp voor (kwetsbare) mensen: daaraan werken Rijk en gemeenten samen met professionals in het Programma Sociaal Domein. Het Programma kent een groot aantal trajecten waarin aan oplossingen wordt gewerkt voor knelpunten. Niet vanachter een bureau, maar vanuit de lokale praktijk.

Volgen, Spiegelen en leren

Een van deze trajecten is het traject “Volgen, spiegelen en leren in het sociaal domein”. In dat traject wordt de transformatie van het sociaal domein gevolgd, zodat vervolgens op basis van de inzichten kan worden geleerd.

De informatiebehoefte in het sociaal domein verandert echter. Dat vraagt om andere vormen van monitoring. Daarbij is er meer aandacht voor de ervaringen van mensen en kwaliteit van leven. KR8LAB ondersteunde een groep vertegenwoordigers van verschillende ministeries, VNG, gemeenten en kennispartijen in het onderzoeken hoe het traject “Volgen, spiegelen en leren in het sociaal domein” in de toekomst verder vorm kan worden gegeven.

Projectdetails
  • Dienst: Stakeholder- en waardenanalyse, Contextanalyse, Empathisch onderzoek, Personakaart, Klantreis, Prototyping, Service Blauwdruk
  • Opdrachtgever: Programma Sociaal Domein, Kerngroep Volgen, Spiegelen en Leren
  • Link: Meer informatie