Sociale veerkracht

Zorgbelang Brabant wil samen met patiënten, cliënten, burgers, gemeenten, maatschappelijke organisaties, onderwijs en ondernemers aan de slag om sociale veerkracht te versterken. Zij zet daarbij het perspectief van de zorgvrager centraal. KR8LAB trainde de medewerkers van Zorgbelang Brabant in de mogelijkheden van Sociale Innovatie, Design Thinking en Co-creatie. Na een gedegen voorbereiding trokken we samen de praktijk in.

OVERZICHT PROJECTEN
Sociale veerkracht

Sociale Veerkracht gaat over leefbaarheid en weerbaarheid. De wereld verandert en sommige mensen komen daarin niet goed mee. De kloof neemt toe tussen mensen die zich wel goed kunnen redden en mensen die daar meer moeite mee hebben. Er zijn mensen die minder zelfredzaam zijn, een sterk sociaal netwerk missen en daardoor kwetsbaar zijn. Zorgbelang Brabant ondersteunt het programma Versterken Sociale Veerkracht van de provincie Noord Brabant. Sociale innovatie, co-creatie, leren en innoveren zijn de sleutelwoorden.

Inspiratie en training voor Co-creatie

Zorgbelang Brabant wil samen met patiënten, cliënten, burgers, gemeenten, maatschappelijke organisaties, onderwijs en ondernemers aan de slag om sociale veerkracht te versterken. Samen met deze partijen wil zij vernieuwende, kansrijke oplossingsrichtingen vinden en methoden en technieken ontwikkelen die hierbij kunnen helpen.

In opdracht van Zorgbelang Brabant organiseerde KR8LAB een workshop en twee verdiepende trainingen op het gebied van Co-creatie en Sociale Innovatie. Enkele voorbeelden van vragen die aan de orde kwamen: Wat betekent co-creatie? Wat betekent het voor betrokkenen en voor mij? Hoe faciliteer ik het co-creatieve proces? Hoe inspireer en mobiliseer ik mensen? Er is geoefend met Design Thinking-tools en vaardigheden en er zijn prototypes ontwikkeld voor social labs. Na deze gedegen voorbereiding trokken we samen de praktijk in met het project Social Lab Jeugdhulp.

Projectdetails
  • Dienst: Faciliteren van participatie en co-creatie, Social labs, Stakeholder- en waardenanalyse, Contextanalyse, Empathisch onderzoek, Personakaart, Klantreis, Prototyping, Service Blauwdruk
  • Opdrachtgever: Zorgbelang Brabant