Stadsgesprek statushouders

Breda heeft net als andere gemeenten de taak om ervoor te zorgen dat statushouders (vluchtelingen met een verblijfsstatus) zo goed mogelijk integreren in de gemeenschap. Het gemeentebestuur vindt de betrokkenheid van de inwoners daarbij essentieel. Vandaar dat zij Bredase burgers nauw wil betrekken bij dit proces. In opdracht van de Gemeente Breda organiseerde KR8LAB in dit kader een stadsgesprek.

OVERZICHT PROJECTEN
Opvang en integratie van statushouders

In juli 2016 heeft de Gemeente Breda een plan van aanpak voor de opvang en integratie van statushouders vastgesteld. Het plan heeft als ambitie dat statushouders zo snel en zo volwaardig mogelijk meedoen in de Bredase samenleving. Rondom deze uitdaging zijn ongeveer 25 maatschappelijke organisaties betrokken. Het gemeentebestuur wilde inwoners van de gemeente Breda meer inzicht in en invloed geven op het plan en gaf KR8LAB de opdracht een stadsgesprek te organiseren.

Voorbereiden van dialoog

KR8LAB organiseerde ter voorbereiding op het stadsgesprek eerst een voorbereidingsbijeenkomst met enkele inwoners, statushouders en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties. In drie miniworkshops is nagedacht over inhoud en opzet van het stadsgesprek. Zo zijn in twee uren 63 ideeën verzameld, waarvan er vervolgens 14 zijn uitgewerkt in overkoepelende thema’s. De opbrengst van de bijeenkomst is vervolgens door KR8LAB vertaald in een concept voor het stadsgesprek. Dit concept vormde het kader voor de ontwikkeling en productie van een passend gevarieerd aanbod van activiteiten op basis van de thema’s Informeren, Kansen & Bedreigingen, Meedoen en Ontmoeten.

Bevorderen van participatie

Vanzelfsprekend is het van groot belang dat deelnemers aan een Stadsgesprek zich uitgenodigd voelen om zich uit te spreken over hun zorgen en vragen. Bovendien wilde we hen stimuleren om ook mee te denken over het plan van aanpak en hier eventueel nieuwe elementen aan toe te voegen. Omdat mensen op verschillende manieren participeren (bijvoorbeeld variërend van zich laten informeren tot meebeslissen en van kijken tot meedoen) ontwikkelde KR8LAB een gevarieerd aanbod van activiteiten, waaruit deelnemers zelf een keuze konden maken. Zo waren er discussietafels, creatieve workshops, een buurtcafé met boodschappenkaartjes, een informatiemarkt, mini-documentaires en gesprekken/interviews met statushouders. Veel van deze activiteiten werden gefaciliteerd door ambtenaren van de gemeente, die daarvoor vooraf waren geinstrueerd door KR8LAB. Zo werd een rechtstreeks goed gesprek met “de gemeente” bevorderd.

Vervolg

In de week volgend op het stadsgesprek is direct een eerste globale terugkoppeling van de opbrengst van het Stadsgesprek aan de deelnemers verzonden. De totale analyse van alle input is vervolgens actief betrokken bij de doorontwikkeling van het huidige plan van aanpak.

Projectdetails
  • Dienst: Beleidsparticipatie, Stakeholder- en waardenanalyse, Contextanalyse, Empathisch onderzoek, Prototyping, Service Blauwdruk
  • Opdrachtgever: Gemeente Breda