Training Design Thinking

KR8LAB organiseert regelmatig trainingen over de toepassing en mogelijkheden van (onderdelen van) Design Thinking. De trainingen worden zowel in company als op basis van open inschrijving gegeven voor professionals die in co-creatie met belanghebbenden aan de slag willen met maatschappelijke vraagstukken. We streven naar kleine maar divers samengestelde groepen zodat we kruisbestuiving op basis van de verschillende expertise van de deelnemers zo veel mogelijk kunnen stimuleren.

OVERZICHT PROJECTEN
Nieuwe manieren van werken en denken

Maatschappelijke vraagstukken worden steeds complexer en kunnen niet meer alleen door één partij of binnen één domein worden opgelost. Samenwerking tussen overheid, inwoners, ondernemers, onderwijs en andere partijen is daarom een must. Dat vraagt om andere vaardigheden en om een andere manier van werken en denken.

Design Thinking ?

Design Thinking is een interdisciplinaire methode die diensten of beleid vanuit het perspectief van de belanghebbenden (opnieuw) vormgeeft, rekening houdend met de wensen, condities en context binnen een maatschappelijk vraagstuk. Dat gebeurt niet door in te schatten wat deze belanghebbenden zouden willen, maar door samen met hen effectieve en efficiënte dienstverlening of beleid te co-creëren. Door Design Thinking worden nieuwe samenwerkingsvormen, benaderingen en perspectieven gecreëerd. Mensen, hun onderlinge relaties, beleving en behoeften staan hierbij centraal. De Design Thinking methode maakt gebruik van verschillende tools die creativiteit en een open gesprek bevorderen tussen alle partijen.

Onze basis- en vervolgtrainingen

Als dé pionier in de toepassing van Design Thinking binnen de publieke sector heeft KR8LAB inmiddels een groot aantal maatschappelijke uitdagingen begeleid, waaronder bijvoorbeeld vraagstukken rondom de nieuwe Omgevingswet, Jeugdhulp, integratie van statushouders maar ook projecten rondom Zelforganisatie en Werkgeluk.

Onze expertise hebben we daarnaast in de afgelopen jaren met een groot aantal (publieke) organisaties gedeeld in onze workshops en trainingen. Hierbij staat het vergroten van het vermogen om zich in te leven in én samen te werken met de klant (ofwel cliënt, inwoner, samenwerkingspartner, probleemeigenaar, collega, stakeholder, etc.) centraal.
We maken daarbij naast theorie voornamelijk gebruik van praktijkoefeningen waarmee uitgangspunten en instrumenten uit de Design Thinking-methode eigen kunnen worden gemaakt.

In onze basistraining ga je in een kleine groep aan de slag met een maatschappelijke oefencase. Zo ervaar je al doende de kracht van Design Thinking voor vraagstukken binnen het publieke domein. In de vervolgtraining borduren we hier op voort en duiken we in de opzet en uitvoering van (kwalitatief) veldonderzoek, analyse van onderzoeksgegevens en het ontwikkelen van prototypes in co-design.

Interesse in onze trainingen?

Actuele informatie over onze trainingen vind je in de Agenda

Projectdetails
  • Dienst: Training
  • Opdrachtgevers: Gemeente Oss, Cubiss, SBRCUnet, Marieke van der Velden, Net even anders, Gemeente Breda, Provincie Noord Brabant, Gemeente Etten-Leur, Gemeente Terneuzen, GGD West-Brabant, Stagebureau Connectie, Gemeente Hollands Kroon, Gemeente Houten, Gemeente Zutphen, Mirjam Flik, Het Eetschap, Gemeente Den Haag, Gemeente Kampen, GGD Hart voor Brabant, Stichting Zorgbelang Brabant/Zeeland, Stichting Zorgbelang Zuid Holland, Gemeente Heusden, Gemeente Uithoorn, Bibliotheek De tweede verdieping, Werken in het Westen
  • Link: Eerstvolgende trainingen