Training Design Thinking

KR8LAB organiseert regelmatig trainingen over de toepassing en mogelijkheden van (onderdelen van) Design Thinking. De trainingen worden zowel in company als op basis van open inschrijving gegeven voor professionals die in co-creatie met belanghebbenden aan de slag willen met maatschappelijke vraagstukken. We streven naar kleine maar divers samengestelde groepen zodat we kruisbestuiving op basis van de verschillende expertise van de deelnemers zo veel mogelijk kunnen stimuleren.

OVERZICHT PROJECTEN
Nieuwe manieren van werken en denken

Maatschappelijke vraagstukken worden steeds complexer en kunnen niet meer alleen door één partij of binnen één domein worden opgelost. Co-creatie tussen overheid, inwoners, ondernemers, onderwijs en andere partijen is daarom een must. Dat vraagt om andere vaardigheden en om een andere manier van werken en denken.

Design Thinking ?

Design Thinking is een interdisciplinaire methode die diensten of beleid vanuit het perspectief van de belanghebbenden (opnieuw) vormgeeft, rekening houdend met de wensen, condities en context binnen een maatschappelijk vraagstuk. Dat gebeurt niet door in te schatten wat deze belanghebbenden zouden willen, maar door samen met hen effectieve en efficiënte dienstverlening of beleid te co-creëren. Door Design Thinking worden nieuwe samenwerkingsvormen, benaderingen en perspectieven gecreëerd. Mensen, hun onderlinge relaties, beleving en behoeften staan hierbij centraal. De Design Thinking methode maakt gebruik van verschillende tools die creativiteit en een open gesprek bevorderen tussen alle partijen.

Onze trainingen

Als dé pionier in de toepassing van Design Thinking binnen de publieke sector heeft KR8LAB inmiddels een groot aantal maatschappelijke uitdagingen begeleid, waaronder bijvoorbeeld vraagstukken rondom de nieuwe Omgevingswet, Jeugdhulp, integratie van statushouders maar ook projecten rondom Zelforganisatie en Werkgeluk.

Onze expertise hebben we daarnaast in de afgelopen jaren met een groot aantal (publieke) organisaties gedeeld in onze trainingen. Hierbij staat het vergroten van het vermogen om zich in te leven in én samen te werken met de klant (ofwel cliënt, inwoner, samenwerkingspartner, probleemeigenaar, collega, stakeholder, etc.) centraal.
We maken daarbij naast theorie voornamelijk gebruik van praktijkoefeningen waarmee uitgangspunten en instrumenten uit de Design Thinking-methode eigen kunnen worden gemaakt.

Na afloop van de training hebben de deelnemers inzicht in de uitgangspunten en technieken van Co-creatie en Design Thinking. Zij hebben ervaring opgedaan met de toepassing daarvan en gereflecteerd op de kansen en mogelijkheden voor de eigen werkpraktijk. We kunnen in de training uitgaan van door KR8LAB of door u aangedragen oefencases. Ook eventuele andere specifieke leervragen stemmen we uiteraard graag steeds met u af.

Op de eerste dag ligt de focus op het in beeld brengen van verschillende groepen belanghebbenden en het zich inleven in de verschillende perspectieven, behoeften en belangen van deze partijen. Op basis van deze analyse kunnen deze partijen beter worden betrokken bij en verbonden aan een vraagstuk. Tevens worden technieken aangeleerd om de bredere context van en trends rondom maatschappelijke vraagstukken in beeld te brengen waardoor het omgevingsbewustzijn wordt bevorderd.

Op de tweede dag worden vervolgens de technieken voor het in co-creatie ontwikkelen van experimenten, prototypen en oplossingen geoefend. In deze oplossingsgerichte oefeningen wordt zowel op de inhoudelijke uitdaging als de groepsdynamiek van co-creatie gereflecteerd. De dag wordt afgesloten met het maken van een plan van aanpak op basis van een project- of innovatiecanvas.

Interesse in onze trainingen?

We denken graag mee over een aanbod op maat, neem gerust vrijblijvend contact op!

Projectdetails
  • Dienst: Training
  • Opdrachtgevers: Gemeente Oss, Cubiss, SBRCUnet, Marieke van der Velden, Net even anders, Gemeente Breda, Provincie Noord Brabant, Gemeente Etten-Leur, Gemeente Terneuzen, GGD West-Brabant, Stagebureau Connectie, Gemeente Hollands Kroon, Gemeente Houten, Gemeente Zutphen, Mirjam Flik, Het Eetschap, Gemeente Den Haag, Gemeente Kampen, GGD Hart voor Brabant, Stichting Zorgbelang Brabant/Zeeland, Stichting Zorgbelang Zuid Holland, Gemeente Heusden, Gemeente Uithoorn, Bibliotheek De tweede verdieping, Werken in het Westen, Vereniging Nederlandse Gemeenten