Vernieuwing Gezondheidsmonitors

GGD GHOR Nederland is de koepelorganisatie van de in totaal 25 GGD’en en GHOR-bureaus in Nederland. KR8LAB organiseerde in opdracht van GGD GHOR Nederland een Innovatieversneller rondom de vernieuwing van de Gezondheidsmonitors. Deze vierjaarlijkse monitors bieden een overzicht van de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de Nederlandse bevolking. KR8LAB richtte een tijdelijke werk- en leeromgeving in waarin een interdisciplinaire groep mensen van GGD-en, RIVM, CBS en VNG heeft samengewerkt aan deze uitdaging.

OVERZICHT PROJECTEN
Gezondheidsmonitors: inzicht voor beleid

De Gezondheidsmonitors bieden een overzicht van de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de Nederlandse bevolking. Hiervoor verzamelen GGD-en op een geharmoniseerde wijze elke vier jaar lokale, regionale en landelijke cijfers over deze aspecten in een vragenlijstonderzoek. Gemeenten, provincies en het Rijk hebben inzicht nodig in de gezondheid en gezondheidsbeleving van inwoners om goed gezondheidsbeleid te kunnen maken.

Innovatieversneller

Om ook in de toekomst betrouwbare én bruikbare informatie te kunnen blijven verzamelen hebben medewerkers en stakeholders van GGD-en, RIVM, CBS en VNG onder begeleiding van KR8LAB vier dagen samengewerkt aan de vernieuwing van de gezondheidsmonitors. In deze zogenaamde “Innovatieversneller” is op basis van de uitgangspunten en instrumenten van Design Thinking verkend hoe gebruikers en stakeholders aankijken tegen deze monitors. Waar liggen de behoeften van de respondenten en gebruikers van de gezondheidsmonitors? Hoe bevorder je (voldoende) deelname van respondenten? Welke informatie verwachten zij zelf? Wanneer kunnen zijn iets met het resultaat? En welke verwachtingen hebben beleidsmakers en bestuurders?

Op basis van deze inzichten en een analyse van relevante maatschappelijke en technologische trends zijn vervolgens prototypen ontwikkeld. Zo zijn er ideeën ontwikkeld voor nieuwe manieren om doelgroepen te benaderen. Ook ontstonden er ideeën om de vragenlijsten inhoudelijk anders aan te bieden. De meest kansrijke prototypen zijn verder uitgewerkt. De eerst te ondernemen vervolgstappen zijn opgenomen in een overzichtelijk actieplan waarmee deelnemers direct aan de slag konden in de eigen organisaties. De innovatieversneller is afgerond met een feestelijke slotbijeenkomst waarin alle prototypen zijn gepresenteerd.

Projectdetails
  • Dienst: Innovatieversneller, Stakeholder- en waardenanalyse, Contextanalyse, Empathisch onderzoek, Personakaart, Klantreis, Storytelling, Prototyping, Video-prototyping, Service Blauwdruk, Social Business Case, Pitching
  • Opdrachtgevers: GGD GHOR Nederland, CBS en RIVM