Voorspellend vermogen GGD GHOR

GGD GHOR Nederland is de koepelorganisatie van de in totaal 25 GGD’en en GHOR-bureaus in Nederland. KR8LAB organiseerde in opdracht van GGD GHOR Nederland een Innovatieversneller over het bevorderen van het voorspellend vermogen van de GHOR (Geneeskundige Hulpverlenings Organisatie in de Regio)-regiobureaus en hun stakeholders. KR8LAB richtte een tijdelijke werk- en leeromgeving in waarin een interdisciplinaire groep mensen van deze bureaus samen met hun stakeholders aan deze uitdaging hebben gewerkt.

OVERZICHT PROJECTEN
GHOR: Geneeskundige Hulpverlenings Organisatie in de Regio

De GHOR is een organisatieonderdeel binnen de veiligheidsregio. De afkorting betekent ‘Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio’. De GHOR coördineert geneeskundige hulp bij crises, zoals bijvoorbeeld een grieppandemie of bij rampen. Zij zorgt er voor dat de verschillende organisaties die zich met geneeskundige hulpverlening bezighouden (ambulancediensten, ziekenhuizen, huisartsen, GGD, GGZ, RIAGG, enz.) samen één hulpverleningsketen vormen.

Innovatieversneller: Voorspellen met informatie

De GHOR houdt zich bezig met de inzet van hulpverlening tijdens en na grootschalige incidenten. Maar de GHOR probeert ook incidenten te voorkomen en de gevolgen te beperken. Dit doet zij op basis van veel verschillende informatiebronnen. Om ook in de toekomst betrouwbare én bruikbare informatie te kunnen blijven verzamelen en interpreteren hebben medewerkers en stakeholders van GHOR-bureaus onder begeleiding van KR8LAB vier dagen samengewerkt in een zogenaamde innovatieversneller. Hierin is op basis van de uitgangspunten en instrumenten van Design Thinking verkend hoe gebruikers en stakeholders hun voorspellend vermogen rondom crises zoals een grieppandemie zouden kunnen vergroten.

Na een analyse van de perspectieven en behoeften van de meest relevante gebruikersgroepen en de maatschappelijke en technologische trends zijn vervolgens prototypen ontwikkeld. Zo ontstond het idee om de advisering over evenementen te verbeteren op basis van data en een algoritme. Ook zijn er stappen gezet voor de ontwikkeling van een kennisbank “grieppandemie”. De meest kansrijke prototypen zijn verder uitgewerkt in een overzichtelijk actieplan waarmee deelnemers direct aan de slag konden in de eigen organisaties. De innovatieversneller is afgerond met een feestelijke slotbijeenkomst waarin alle prototypen zijn gepresenteerd.

Projectdetails
  • Dienst: Innovatieversneller, Stakeholder- en waardenanalyse, Contextanalyse, Empathisch onderzoek, Personakaart, Klantreis, Storytelling, Prototyping, Video-prototyping, Service Blauwdruk, Social Business Case, Pitching
  • Opdrachtgever: GGD GHOR Nederland