Zelforganisatie in de gemeente

Gemeente Kampen vroeg KR8LAB om haar teams van de afdeling Ruimtelijke Ordening te begeleiden bij het vormgeven van experimenten rondom zelforganisatie. In verschillende bijeenkomsten verkende KR8LAB samen met de teams welke betekenissen zij geven aan zelforganisatie en zelfsturing in de eigen werkpraktijk en op welke wijze zij hiermee (kunnen) experimenteren in de in- en externe dienstverlening. Op basis hiervan kon de afdeling vervolgens zelf vervolg geven aan de verdere inrichting van het werk in de praktijk.

OVERZICHT PROJECTEN
Innovatieve werkwijzen gemeenten

Gemeenten hebben te maken met vele uitdagingen in en rondom de organisatie. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden wordt een groot beroep gedaan op het innovatief vermogen van gemeenten. Het A+O fonds Gemeenten ondersteunt gemeenten met de jaarlijkse innovatieprijs 3-2-1-Co! In 3-2-1-Co! worden vernieuwende ideeën op het gebied van organisatie- of persoonlijke ontwikkeling vertaald naar de praktijk. De tien finalisten van de prijsvraag worden door het A+O fonds Gemeenten beloond met begeleiding door een extern bureau.

Living Lab Kampen, organische doorontwikkeling richting zelforganisatie

Finalist Gemeente Kampen vroeg KR8LAB om de teams van de afdeling Ruimtelijke Ordening te begeleiden bij het vormgeven van experimenten rondom zelforganisatie. Zij formuleerde haar uitdaging als volgt:

“Door samen bedachte elementen direct geheel of gedeeltelijk toe te passen / uit te proberen, ontmoet de theorie de praktijk en verbinden we woord met daad. De combinatie van een wederkerige benadering (medewerkers met management) met realtime toepassing en experiment, is vernieuwend en daadkrachtig.”

In verschillende bijeenkomsten verkende KR8LAB samen met de teams welke betekenissen zij geven aan zelforganisatie en zelfsturing in de eigen werkpraktijk en op welke wijze zij hiermee (kunnen) experimenteren in de dienstverlening binnen en buiten de organisatie. Op basis van de begeleiding van de diverse teams kon de afdeling vervolgens zelf vervolg geven aan de verdere inrichting van het werk in de praktijk.

Projectdetails
  • Dienst: Contextanalyse, Etnografisch onderzoek
  • Opdrachtgever: Gemeente Kampen (mogelijk gemaakt door een subsidie van het A+O fonds Gemeenten)
  • Link: Website