ONZE DESIGN THINKING AANPAK

Wij geloven in sociale innovatie. Maar dan wel met de nadruk op sociaal. In onze Design Thinking aanpak staan mensen, hun onderlinge relaties, beleving en behoeften daarom centraal. We maken daarbij gebruik van tools die creativiteit en vooral ook een open gesprek tussen alle partijen bevorderen. En leunen in onze aanpak sterk op onze bestuurs- en organisatiekundige expertise en professionele veldervaring. Door alle partijen met elkaar te verbinden ontwikkelen we oplossingen met toegevoegde waarde voor iedereen.

ONZE WERKWIJZE
Oplossingen waar mensen écht op zitten te wachten

Innovaties leiden tot slimme ideeën. Maar in de praktijk zijn die ideeën nogal eens van onvoldoende waarde voor de mensen die een oplossing goed kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld omdat zij niet worden betrokken. Of omdat de oplossingen onvoldoende aansluiten bij de verschillende behoeften van de verschillende belanghebbenden. Of omdat oplossingen onvoldoende rekening houden met het verschil tussen de systeemwereld van organisaties en de leefwereld van belanghebbenden.

Met alleen een goed idee realiseer je geen verandering

Voor het project-, verander- en implementatiemanagement leunen we in onze aanpak daarom sterk op onze bestuurs- en organisatiekundige expertise en professionele veldervaring. Daarmee begeleiden we de co-creatie van strategieën, diensten en beleid met toegevoegde waarde voor alle belanghebbenden.

The edge of the box

Onze Design Thinking aanpak in vijf stappen

Design Thinking is een methode die diensten of beleid vanuit het perspectief van de belanghebbenden (opnieuw) vormgeeft, rekening houdend met de wensen, condities en context binnen het vraagstuk. Dat gebeurt niet door in te schatten wat deze belanghebbenden zouden willen, maar door samen met hen effectieve en efficiënte dienstverlening of beleid te co-creëren. We leggen graag uit hoe we dat doen.

  1. Eerste verkenning van het vraagstuk

Samen met de opdrachtgever en direct (in- en/of externe) betrokkenen starten we met een gezamenlijke verkenning. Wat is het vraagstuk? Binnen welke context doet dit vraagstuk zich voor? Wie zijn er bij betrokken en ervaren zij het vraagstuk op eenzelfde manier? Samen bepalen we in welke vorm en met welke groep het vervolgonderzoek verder wordt uitgevoerd.

  1. Inzicht door vervolgonderzoek

De verkenning uit de voorgaande stap wordt getoetst aan en vooral met een bredere, grotere groep stakeholders. Zij staan immers centraal in het hele proces. Zijn de juiste mensen betrokken? Zijn het niet alleen de “usual suspects”? Hoe bereiken we de stakeholders die we nog missen? Met behulp van empathische Design Thinking-tools leven we ons in in de leefwereld van de direct betrokkenen. Hoe bekijken zij het vraagstuk? Wat zijn hun persoonlijke ervaringen? Uiteraard leggen we alle input direct vast voor verdere verwerking.

  1. Analyse van inzichten

Op basis van het vervolgonderzoek maken we een analyse van alle opgehaalde inzichten. Alle input wordt geclusterd in thema’s. In creatieve workshops worden de thema’s vanuit alle perspectieven belicht. Hebben we alles? Tot welke nieuwe inzichten leiden de thema’s? Met een focus op samenwerken en oplossen ontstaan de bouwstenen voor nieuwe oplossingsrichtingen voor het vraagstuk.

  1. Testen van oplossingsrichtingen

Om te beoordelen of ideeën kansrijk zijn, worden de nieuwe oplossingsrichtingen verder uitgewerkt. Dit kan in de vorm van het schrijven van blauwdrukken, het ontwikkelen van storyboards, prototypes, social business model, visualisaties, etc. De concrete concepten die zo ontstaan worden vervolgens getest bij en met de stakeholders. Op basis van de verkregen inzichten maken we samen keuzes en passen het concept aan.

  1. Realisatie

Samen met de stakeholders wordt een plan gemaakt voor de realisatie en communicatie van het concept. De stakeholders zijn in deze fase inmiddels de grootste ambassadeur van de nieuwe strategie, dienst of beleid. Zij hebben het immers gezamenlijk ontwikkeld waardoor er groot draagvlak en committent is.

 

Waarom KR8LAB ?
 • – Ervaring binnen zorg en (semi-) publieke sector
 • – Bestuurs- & organisatiekundige expertise
 • – Inzicht en leef- én systeemwereld
 • – Passie voor maatschappelijke uitdagingen


Tips

Meer weten over Design Thinking? Informeer naar onze trainingen of bekijk onze leestips!